شکرخدا امسال هم نوزدهمین سال جشن ولادت

 هرچه باشکوهتر در جوار حرم مطهر امامزاده

بی بی فاطمه(س) برگزارگردید