آیین نامه داخلی امامزاده بی بی فاطمه ولدان

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود آستان مقدس بی بی فاطمه(س) ولدان جهت نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی و پاسخ به فرمان رهبر معظم انقلاب جهت ایجاد قطب فرهنگی از برگزاری مراسم های مختلف در این آستان توسط ارگان ها و هیات مذهبی استقبال می کند اما از آنجائیکه این مکان زیر نظر مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می شود جهت برگزاری هرگونه مراسمی دارای دستورالعمل های ابلاغی می باشد که جهت نظم و حفظ و وحدت و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و گروهی آیین نامه ذیل تنظیم که اجرای صحیح آن توسط هیئت های میهمان الزامی می باشد.

۱: مسئول رسمی هیئت یا ارگان برگزار کننده ۱۰ روز قبل از شروع مراسم بصورت کتبی نوع مراسم ، مدت و زمان مراسم ،نام سخنران و مداح خود را به مدیر فرهنگی امامزاده اعلام نماید.

۲: درهرزمان برگزاری طرح های ابلاغی سازمان اوقاف و مراسم های ثابت امامزاده دراولویت قرار دارد.

۳: سخنران و مداح معرفی شده باید به تایید امام جماعت و مداحان امامزاده و در صورت لزوم واحد فرهنگی اداره اوقاف قرار گیرد.

۴: با توجه به حفظ شأن و حرمت این امامزاده  در طول برگزاری مراسم عزاداری برهنه شدن توسط برادران و همچنین در جشن ها دست زدن در حرم مطهراین آستانه اکیدآ ممنوع می باشد.

۵: هیئت برگزار کننده تنها می تواند نسبت به نصب پرچم خود اقدام نماید و هرگونه دست کاری و ایجاد نمادهای گوناگون ممنوع می باشد.

۶: جهت حفظ آسایش همسایگان حداکثر زمان اختصاص داده شده ۲ ساعت بوده بطوریکه مراسم های شبانه باید حداکثر ۳ ساعت بعد از اذان مغرب خاتمه یابد.

۷: هر هیئت مشخصآ ۳ نفر را جهت ایجاد نظم و جلوگیری از تجمع در حیاط و بیرون امامزاده معرفی نماید.

۸: بدلیل کم بودن امکانات رفاهی ،پذیرائی غذا تنها در ظروف یکبار مصرف در پایان جلسه جلوی درب خروجی انجام شود.

۹: هرگونه خسارت به سیستم های صوتی و تصویری و امکانات رفاهی باید جبران گردد.

۱۰:در صورتیکه موارد فوق رعایت نشود و قداست این مکان زیر سوال رود هیئت امناء این حق را بر خود محفوظ میدارند که از برگزاری جلسات بعدی جلوگیری کنند.

 لطفاْ پیشنهادات و انتقادات سازنده ی خود را از طریق همین سایت وارد نمائید تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی گردد.

مرکز فرهنگی قرآنی امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان