عزاداری دانش آموزان مدرسه شهید عراقی ولدان و پیش دبستان به مناسبت همایش اهلی من عسل حضرت قاسم ابن حسن(ع)  در امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵