برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ع) در امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان سال ۱۳۹۴