اعزام ۴ دستگاه اتوبوس به کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی با همکاری مرکز فرهنگی قرآنی امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان