تصاویر مربوط به مراسم  شب های قدر ۱۳۹۴ با حضور پرشور مردم در امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان