گالری تصاویر مربوط به شهادت امام جعفر صادق (ع) سال ۱۳۹۵ در آستانه مقدسه امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان