دوستان بسیاری از نقاط دور ایران درخواست داشتند تا بخش نذورات سایت راه اندازی گرد تا نذورات خود را به شماره حساب این آستانه واریز نمایند . لازم به ذکر است متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است ولی خیرین محترمی که مایل باشند در امور فرهنگی امامزاده که حجم زیادی از برنامه های قرآنی ومذهبی منطقه را تحت پوشش دارد مشارکت نمایند عمده نیازهای این آستانه جهت طرح های فرهنگی و مذهبی خود به شرح ذیل می باشد.یادآور می شویم در حال حاضر تعداد ۱۵۰ نفر از بانوان و ۴۰ نفر از آقایان درطرح ملی حفظ قرآن کریم سازمان اوقاف در این آستانه شرکت دارندکه متاسفانه مرکز فرهنگی قرآنی این آستانه با توجه به نوپا بودن فاقد امکانات آموزشی می باشد.

۱: تعداد دو دستگاه دیتا شو

۲: یکدستگاه کامپوتر رومیزی

۳: یکدستگاه پرینتر رنگی

۴: لپ تاب جهت کار با دیتا شو

۵: کلیه ملزومات فرهنگی

لازم به ذکر است خیرین و واقفین عزیزی که مایل به همکاری در رفع نیازهای فرهنگی این آستانه داشته باشند می توانند با مراجعه به این آستانه در این امر خیر شرکت نمایند تمام موارد فوق تحت نظر نماینده اداره اوقاف ناحیه یک اصفهان تحویل گرفته خواهد شد.

مرکز فرهنگی قرآنی امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان